Hvis de river skolen vår, skal vi sitte på ruinene og ha timer.

Ordene kommer fra 12 år gamle Nidal som går i sjuendeklasse. Skolen han går på ligger i den palestinske landsbyen Izbat at Tabib, nord på Vestbredden. Den ble påbegynt i 2005 og i 2007 startet de første elevene på skolen. I dag går det 48 elever fra første til sjuendeklasse på skolen.

Izbet at Tabib 02.09.12 kl 1112 © Marie Brøske Söderström

Elever er på vei inn til skolen etter en pause.

Da Oslo-avtalen ble signert var denne landsbyen en av 127 palestinske landsbyer som ikke var på det israelske kartet som dannet grunnlaget for avtalen. Alle disse landsbyene ligger i nå i Område C og er ikke anerkjente av israelske myndigheter. Det gjør at det er tilnærmet umulig å få byggetillatelser og svært mange av bygningene i Område C har rivningsordre. I Izbat at Tabib gjelder det 33 av husene, skolen, landsbystyrets forsamlingslokale, og en klinikk.

Izbet at Tabib 02.09.12 kl 1135 © Marie Brøske Söderström

Alle elevene har fått udelt nye sekker fra selvstyremyndighetene i samarbeid med UNICEF.

«De» som kanskje kommer og river skolen til Nidal er de israelske myndighetene, og den siste rivningsordren kom tirsdag 28. august, og hadde bare tre dagers varsel. Skolestart i Palestina var i år søndag 2. september. Barna ble kjemperedde for skolen sin og landsbyrådet satte i gang maskineriet for å prøve å redde skolen. Per i dag har advokaten deres fått til en utsettelse til 19. september, men skolen står fremdeles i fare for å rives. Den lokale komiteen for folkelig motstand og landsbyrådet har satt opp telt foran skolen, hvor det til enhver tid er noen til stede. Barna har skrevet plakater og pyntet med flagg.

Izbet at Tabib 03.09.12 kl 1117 © Marie Brøske Söderström

Barna håper det er mulig å få endre avgjørelsen slik at de kan fortsette å gå på denne skolen. Rektoren forteller oss at det særlig er jentene det vil gå ut over hvis de må dra til en skole lengre unna. Da er faren stor for at de eldste jentene vil bli tatt ut av skolen fordi de ikke får dra så langt hjemmefra, og det er også økonomiske konsekvenser fordi familiene da må betale transport for de av barna som er skoleelever.

Izbet at Tabib 02.09.12 kl 1212 © Marie Brøske Söderström

En fornøyd førsteklassing som har fått ny sekk av mamma til første skoledag.